Klicne storitve

Tušmobil - klicne storitve

Čakajoči klici

Čakajoči klic (CAW) je storitev, ki omogoča, da je klicani uporabnik med pogovorom s posebnim tonom v slušalki opozorjen na drugi dohodni klic. Uporablja se v povezavi s storitvijo Zadržanje zveze (HOLD), ki omogoča uporabniku, da začasno zadrži obstoječo zvezo in jo kasneje po želji ponovno vzpostavi. Medtem, ko je zveza na čakanju, lahko uporabnik sprejme čakajoči klic ali pa kliče želeno številko.

Aktivacija

Uporabniki Tušmobila imate storitev čakajoči klic že v osnovi vključeno. Za pravilno delovanje storitve v aparat vpišite *43# in pritisnite tipko »kliči«.

Storitev lahko izklopite z vpisom #43# in pritiskom na tipko »kliči«.

Preusmeritev klica

Preusmeritev klica je storitev, ki uporabniku omogoča preusmeritev dohodnih klicev na katerokoli drugo telefonsko številko v mobilnem ali stacionarnem telefonskem omrežju.

Aktivacija

Preusmeritev klica na drugo telefonsko številko uporabnik aktivira ali deaktivira sam.

Vrste preusmeritev:

Preusmeritev klica ob zasedenem uporabniku (CFB - Divert When Busy) - omogoča, da se dohodni klici v času, ko je uporabnik zaseden, preusmerijo na drugo številko.

Preusmeritev klica, ko uporabnik ni dosegljiv (CFNRC - Divert If Not Reachable) - omogoča, da se dohodni klici v času, ko uporabnik ni dosegljiv, preusmerijo na drugo številko.

Preusmeritev klica, ko se uporabnik ne javi (CFNRY - Divert When Not Answered) - omogoča, da se dohodni klici preusmerijo na drugo številko v primeru, ko se uporabnik ne javi. Čas zvonjenja je prednastavljen na 25s.

Brezpogojna preusmeritev (CFU - Divert All Calls) - vsi dohodni klici se preusmerijo na drugo številko.

Zadržanje zveze

Zadržanje zveze (HOLD) omogoča uporabniku, da začasno zadrži obstoječo zvezo in jo kasneje po želji ponovno vzpostavi.

Aktivacija

Storitev Zadržanje zveze je uporabnikom Tušmobila že v osnovi vključena.

Konferenca

Konferenčna zveza vam omogoča, da lahko ob klicu v skupni pogovor vključite do 5 prijateljev oz. sodelavcev. Vsak izmed povabljenih lahko v pogovor vključi novih 5 uporabnikov

Aktivacija

Vsi uporabniki Tušmobila imate storitev Konferenčna zveza vklopljeno v osnovi. Edini pogoj je, da vaš aparat podpira konferenčno zvezo in da imate na aparatu vklopljeno funkcijo Čakajoči klic.

Pogoji uporabe

Klic se zaračunava enako kot običajen klic in se zaračuna tistemu, ki konferenčno zvezo vzpostavi. Torej, če nekdo pokliče 5 ljudi in jih združi v konferenčno zvezo, hkrati plačuje za trajanje petih klicev.

Premijske številke 090

Vsem uporabnikom Tušmobila smo omogočili klice na premijske številke 090. Vsi tisti, ki želite dostopati do informacij, zabave, nasvetov ter ostalih dodatnih vsebin, lahko vzpostavite klice na izbrane številke.

Zaračunavanje storitve

Premijske številke se obračunavajo po višji tarifi od cene klicev za običajno govorno telefonijo, klici pa se obračunavajo na minute ali na klic, odvisno od ponudnika, ki določa tudi ceno svoje storitve. Uporabnikom priporočamo, da pred uporabo storitev pri ponudniku premijske storitve preverijo ceno in način obračunavanja.

Uporaba storitve v omrežju ponudnika nacionalnega gostovanja v tujini

Kadar uporabljate omrežje ponudnika nacionalnega gostovanja ali se nahajate v tujini, je klicanje na številke 090 onemogočeno.

Limit porabe

Vsi uporabniki Tušmobila imate zaradi morebitnih neželenih visokih stroškov avtomatsko vklopljen limit porabe (zapora nadaljne uporabe) klicev na premijske številke 090. Zapora storitve se aktivira ob dosegu limita oz. z možnostjo manjše zakasnitve. Tako se nadaljna uporaba do naslednjega meseca onemogoči.
V kolikor bi želeli aktivirati možnost dodatnih klicev, pokličite in preverite na  080 700 700.

Uporaba storitev 090 pri predplačnikih ni omejena.

Blokada številke

Na voljo vam je tudi blokada vseh premijskih številk. Naročniki jo lahko vklopite prek uporabniškega wap portala wap.tuskabina.si ali preko USSD ukaznega niza *121*# in sledite navodilom. Predplačniki pa le to lahko izklopite z podpisom obrazca na prodajnem mestu ali z zahtevo preko USSD ukaznega niza *121*# in sledite navodilom.

Nadzor nad visokimi stroški

Vsem naročnikomTušmobilovih storitev, ki si želite še dodatni pregled in nadzor nad stroški priporočamo vklop storitve SMS limit dodatne porabe.

Seznam premijskih številk drugih operaterjev

Pokliči nazaj

Storitev Pokliči nazaj vam omogoča, da želenemu naslovniku pošljete brezplačno SMS sporočilo z vsebino "Prosim, pokliči me!"

SMS sporočilo lahko pošljete na dva načina:

  • Vtipkajte *124# in pritisnite kliči. Po prejetem povratnem obvestilu vnesite številko naslovnika, kateremu želite poslati SMS sporočilo.
  • Vtipkajte *124*telefonska številka želenega naslovnika#

Primer: Če želite sporočilo "Prosim pokliči me!" poslati uporabniku s telefonsko številko  070 123456, vnesite ukazni niz *124*070123456# in pritisnite tipko kliči. Uporabnik bo prejel SMS sporočilo "Prosim pokliči me!".

Vklop blokade storitve Pokliči nazaj

Prejemanje sporočil z vsebino Pokliči nazaj lahko onemogočitepo spodaj opisanih korakih.

  • Vtipkajte USSD ukazni niz *122# in pritisnite tipko za klicanje oz. pošiljanje
  • V prikazanem meniju izberite kategorijo 1: SMS sporočila. Nato pritisnite tipko za klicanje oz. pošiljanje.
  • Nato v prikazanem meniju izberite kategorijo 1: Pokliči nazaj - in pritisnite tipko za klicanje oz. pošiljanje.
  • V zadnjem meniju izberite kategorijo 1: Vklop - za vklop blokade - oz., če želite ponovno vklopiti storitev Pokliči nazaj, izberite kategorijo 2: Izklop - in pritisnite tipko za klicanje oz. pošiljanje.

Plačaj zame

Vam je zmanjkalo denarja na računu, opraviti pa morate nujen klic? Bi si želeli, da bi vas vaši otroci lahko poklicali na vaše stroške?

S storitvijo Plačaj zame je sedaj to mogoče hitro in enostavno. Za 10 minut pogovora bo oseba, ki jo kličete plačala le 0,30 EUR. Vzpostavitev klica je brezplačna.

Kako se storitev uporablja?

  • Vtipkate USSD kodo *111*številka# in pritisnite tipko kliči (primer: *111*070887887#);
  • Ko uporabnik, ki ga želite poklicati potrdi prevzem klica na njegove stroške, se zveza vzpostavi.

Storitev Plačaj zame je prednastavljena oz. na voljo vsem uporabnikom Tušmobila, z izjemo kadar sta tako klicani kot klicoči oba uporabnika predplačniškega sistema Tušmobil.

Storitev Plačaj zame deluje le za klice znotraj omrežja Tušmobil.

Polni zame

Polni zame je Tušmobilova storitev, s katero lahko naročniki Tušmobila Tušmobilovim predplačniškim uporabnikom napolnite račun v višini 5, 10 ali 20 EUR.

Uporaba storitve med dvema predplačniškima uporabnikoma ni mogoča.

Polnjenje z USSD ukazom

V mobilni telefon vtipkajte: *123*vrednost polnitve*telefonska številka, ki jo želite polniti# in pritisnite tipko za klicanje.

Na primer za polnjenje v višini 5 EUR vtipkajte: *123*5*070xxxxxx# in tipka za klicanje.

Polnjenje s SMS sporočilom

Na številko 7070 pošljite ključne besede: polni, vrednost polnitve, telefonsko številko, ki jo želite polniti in poljuben tekst, ki ga bo prejemnik videl ob polnitvi.

Na primer: "Polni 5 070xxxxxx Vse najboljše".

Polnjenje prek portala Tuškabin@

ZNa wap.tuskabina.si izberite Moj Tušmobil/Moje storitve/Polni zame in sledite navodilom.

Polnjenje prek portala Moj.tusmobil.si

Obiščite spletni naslov moj.tusmobil.si in sledite navodilom.

Pogoji ponudbe

"Polni zame" je storitev družbe Tušmobil, ki svojim naročnikom nudi polnitev predplačniškega računa drugega uporabnika. Tako polnitev naročnik izvede preko mobilnega portala tuškabina, spletnega portala moj.tusmobil.si, USSD ukaza ali SMS sporočila, pri čemer bo znesek, uporabljen za polnitev prištet k mesečnemu računu naročnika, ki izvaja polnitev. Predplačniškim uporabnikom preko storitve Polni zame ni omogočena polnitev drugemu predplačniškemu uporabniku. Tušmobil omogoča zaporo storitve »Polni zame« v petih dneh od prejetega zahtevka za blokado, ki ga naročnik odda na brezplačni tel. št.   080 700 700. Vse stroške polnitev do trenutka blokade bremenijo naročnika MSISDN s katerega je bila opravljena polnitev. Tušmobil lahko kadarkoli spremeni ali dopolni te pogoje oz. storitev oz. jo lahko z ustreznim obvestilom omeji ali ukine.

Brezplačni klici med prijatelji

Prijatelji se pri Tušmobilu kličejo brezplačno!

Kdo se lahko vključi v Skupino prijateljev

Brezplačni klici so namenjeni vsem Tušmobilovim uporabnikom, predplačnikom in naročnikom. V skupini so lahko vključeni največ 4 uporabniki, ki skupino kreirajo po lastnih željah.

Kako ustvarite svojo Skupino prijateljev

1. Aktivacija z USSD zahtevkom

Določite nosilca svoje skupine. Za vključitev v skupino vsi člani, vključno z nosilcem skupine, v telefon vtipkajte *127*tel. št. nosilca skupine v formatu 070XXXXXX*1# ter pritisnite tipko za klic.

Če želite iz svoje skupine izstopiti, v telefon vtipkajte *127*2# ter pritisnite tipko za klic. Kadarkoli lahko tudi preverite, kateri uporabniki so vključeni v vašo skupino. V telefon vtipkajte *127 *3# ter pritisnite tipko za klic.

2. Aktivacija preko mobilnega portala Tuškabin@

Določite nosilca svoje skupine. V meniju izberite Moj Tušmobil > Moje storitve > Brezplačni klici znotraj Skupine prijateljev in sledite navodilom.

Želimo vam veliko prijetnih in dolgih pogovorov!

Pogoji ponudbe

Akcija vključevanja v Skupino prijateljev je namenjena uporabnikom kateregakoli naročniškega ali predplačniškega paketa v trenutni ponudbi Tušmobila, ki vključuje tudi storitve mobilne telefonije, vključno s paketom tušmobilBREZ, ki je naročniški paket brez naročnine. "Skupina prijateljev" je skupina izključno Tušmobilovih uporabnikov, ki uporabljajo Tušmobilove storitve v skladu s pogoji, ki v okviru te akcije veljajo za skupine. Skupina prijateljev ima lahko največ 4 člane. Poleg nosilnega člana Skupine prijateljev se v povezavo lahko vključijo še največ 3 drugi uporabniki Tušmobila, s pošiljanjem pravilnega USSD zahtevka ali preko mobilnega portala Tuškabina. Prva vključitev je brezplačna, vsaka naslednja vključitev zaradi morebitne izključitve ali menjave naročniške skupine, pa se obračuna po ceni 5,00 EUR. Uporabnik se lahko kadarkoli izključi iz določene Skupine prijateljev, izključi pa ga lahko tudi nosilni član. Telefonska številka je lahko vključena v največ eno Skupino prijateljev. Člani Skupine prijateljev se v skladu z določili in omejitvami, sporočenimi v teh pogojih, v času trajanja akcije med seboj kličejo brezplačno. Število brezplačnih minut znotraj skupine je omejeno na 250 brezplačnih minut na posameznega člana. Brezplačne minute veljajo, če izvirajo iz Tušmobilovega lastnega radijskega omrežja. Tušmobilovo lastno radijsko omrežje je omrežje, ki ga zagotavlja Tušmobil, in ne vključuje uporabe omrežja ponudnika nacionalnega gostovanja. Brezplačne minute ne veljajo v primeru mednarodnega gostovanja kličočega člana skupine. Sodelovanje v Skupini prijateljev velja do preklica, ki ga Tušmobil na svoji spletni strani www.tusmobil.si objavi najmanj 30 dni pred prenehanjem akcije. Tušmobil si pridržuje pravico, da na podlagi analize prometa omeji ali prekine sodelovanje v Skupini prijateljev uporabnikom, za katere Tušmobil na podlagi analize prometa oceni, da storitve znotraj skupine ne uporabljajo v skladu z običajnimi vzorci uporabe povprečnega Tušmobilovega uporabnika. Običajen vzorec uporabe je opredeljen kot povprečna uporaba (količina, trajanje, klicana številka), ki jo na podlagi v določenem časovnem obdobju izmerjenega prometa izračuna Tušmobil. Vse cene vsebujejo DDV. Navedene blagovne ali storitvene znamke so registrirane znamke njihovih lastnikov. Tušmobil ne odgovarja za morebitne napake v besedilu in si pridržuje pravico do spremembe pogojev te ponudbe brez vnaprejšnjega opozorila. Ponudba velja do preklica ali razprodaje zalog.